Veloitusperusteet

Veloitusperusteet riippuvat toimeksiannon vaatimasta työn määrästä ja laadusta. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan intressin arvo ja merkitys. Lähtökohtana on toimeksiannon hoitamiseen kulunut aika eli aikaveloitusperuste.

Varsinaisen asianhoitopalkkion lisäksi veloitetaan erikseen asian hoitamisesta aiheutuneet suoranaiset kulut. Syntyneistä kustannuksista annetaan erittely kulujen, palkkion ja alv:n osalta.

Pyydettäessä annetaan tarkemmat tiedot laskutusperusteista ja hinnoista. Aina ennen toimeksiantosuhteen solmimista selvitetään laskutusperusteet ja tarkoituksenmukaiset menettelytavat asian hoitamiseksi. Arvioidaan esimerkiksi kannattaako asiaa viedä oikeuteen. Toimeksiannoista laaditaan kirjallinen sopimus, mikäli asian laatu sitä edellyttää. Tapauksissa, joissa joudutaan rahoittamaan syntyviä kuluja, voidaan laskuttaa toimenpiteistä myös ennakkoon.

Syntyvät kustannukset voidaan tietyillä edellytyksillä kattaa joko kokonaan tai osittain valtion varoista tai asiakkaan oikeusturvavakuutuksesta. Oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli maksaa lähtökohtaisesti myös vastapuolen kulut.

Tarvittavat asiakirjat laaditaan puolestanne korvauksen saamiseksi valtion varoista tai oikeusturvasta, joka on ensisijainen julkiseen oikeusapuun verrattuna. Oikeusturva ja oikeusapu tulevat kysymykseen yleensä riita- ja rikosasioissa.

Lisätietoja veloitusperusteista saa toimistostamme.