Palvelut

Laki- ja asianajopalvelut

 • Avioerot ja ositukset
 • Avioehtosopimukset
 • Avoliitto ja parisuhde
 • Testamentit
 • Perunkirjoitukset ja perinnönjaot
 • Lahjakirjat
 • Lastensuojelu
 • Lasten huolto ja tapaamisoikeus
 • Edunvalvonta
 • Asuntokauppa- ja huoneenvuokra-asiat
 • Kiinteistöasiat
 • Rakentaminen
 • Hakemusasiat
 • Kauppakirjat
 • Sopimusoikeudelliset asiat
 • Saatavien perintä
 • Riita- ja rikosoikeudenkäynnit
 • Vastuu- ja vahingonkorvausasiat
 • Potilasvahinkoasiat
 • Veroasiat
 • Työoikeudelliset asiat
 • Liikenneasiat
 • Yrittäjän lakiasiat
 • Saatavien perintä

 Julkinen kaupanvahvistus

Maanmittauslaitoksen määräämä julkinen kaupanvahvistaja voi vahvistaa kiinteistönluovutuksia riippumatta siitä, millä paikkakunnalla kiinteistö sijaitsee.